Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte!

00421 903430887

kontajnery Komárno - kontajnerové systémy

Kontajnery v Komárne

Anlagen-Container Herstellung Slovakia TEM s.r.o.

Kontajnery a kontajnerové systémy pre priemyselné využitie. Výroba certifikovaných kontainerov pod dohľadom DNV GL.

• Výroba špeciálnych kontajnerov so zvukotesnou izoláciou pre umiestnenie:
» strojných zariadení
» kompresorových staníc
» kogeneračných jednotiek
» nízko a vysokonapäťových zariadení

• Nádrže pre separáciu a skladovanie - prečerpávanie odpadových vôd

Pozrite " Produkty"